Článek z Dubského zpravodaje

17. 05. 2021

Dubský zpravodaj, vydání: duben 2021, strana: 5

Přicházíme s projektem založení nového cyklistického klubu se zaměřením na handicapované cyklisty, zejména v kategoriích spasticky postižených a tělesně postižených sportovců. V posledních letech dochází k velkým transformačním změnám v organizaci jednotlivých sportů handicapovaných sportovců v té obecné rovině, které byly původně organizovány výhradně jako paralympijské sporty spadající pod Mezinárodní paralympijský výbor a v další organizační struktuře pod jednotlivé národní paralympijské výbory. Vyspělé a bohaté země si postupně prosadily změny, které spočívají ve vyčleňování jednotlivých sportů z organizační struktury Mezinárodního paralympijského výboru a jejich zařazování pod národní sportovní svazy „zdravých“ sportovců. Myšlenka propojování handicapovaného sportu a zdravého sportu je výborná, ale v podmínkách financování českého sportu je velice špatně uskutečnitelná a velice špatně prováděna. Původní způsob financování handicapovaného sportu byl prováděn prostřednictvím jednotlivých svazů uspořádaných podle zdravotních vad sportovců. Tyto svazy organizují nevidomé, neslyšící, mentálně postižené, tělesně postižené a spasticky postižené sportovce. Každá zdravotní vada sportovce vyžaduje zvláštní péči a každá vada má své specifické požadavky. A toto „česká“ cesta příliš nezohlednila a po postupném snižování finanční podpory jednotlivých svazů se tyto svazy téměř rozpadly a neplní již plnohodnotnou funkci. Těžiště financování se postupně přenáší do jednotlivých klubů, ale tyto kluby jsou mnohdy ne kvalitně organizovány právě z těchto uvedených důvodů. A toto je i případ cyklistického sportu handicapovaných, který přešel v roce 2007 pod cyklistickou federaci UCI a v ČR spadá pod Český svaz cyklistiky (dále jen ČSC). Tento svaz neměl celé roky příliš velký zájem o organizaci handicapované cyklistiky, a to hlavně z nedostatku personálu pro tuto práci. Tento personál pracoval pod jednotlivými svazy handicapovaných cyklistů a nebylo možné, aby přešel pod ČSC. Tím, jak postupně docházelo k útlumu činnosti jednotlivých svazů handicapovaných sportovců, tak to došlo do bodu, kdy celý systém v podstatě přestal fungovat, protože nebyly finance na placení trenérů a tento stav trvá. Proto po vyhodnocení celé situace docházíme k závěru, že jediná cesta, jak udržet v činnosti organizaci handicapované cyklistiky, která dosud byla organizována pod Českou federací spastic handicap, je založit samostatný cyklistický tým. Tento tým navazuje na dlouhou a úspěšnou historii spastických
cyklistů a organizačně bude začleněn do struktury ČSC. Největším problémem jsou samozřejmě finance, protože tento sport není možné provozovat pouze na bázi dobrovolných pracovníků a trenérů. V současné době se starali o spasticky postižené cyklisty dva trenéři – bývalý reprezentant handicapované cyklistiky a nyní kvalifikovaný trenér 2. třídy pan Luboš Jirka, účastník paralympiád, mistrovství světa a světových pohárů, bývalý úspěšný paralympionik, účastník LPH Atény a Peking, čtyřnásobný bronzový medailista z MS, mistr Evropy a bývalý reprezentant a mistr světa v cyklokrosu, bronzový medailista z MS U23 a vítěz SP kategorie elite, pan Zdeněk Mlynář. Pan Jirka měl funkci trenéra jako hlavní pracovní poměr a jedná se osobu v částečném invalidním důchodu a pan Mlynář pracoval ve funkci trenéra na částečný pracovní úvazek. Koncept nového cyklistického klubu je založen na práci právě těchto dvou trenérů a aby byl klub života­schopný bude třeba do jeho struktury začlenit i zdravé cyklisty. Předpokládá se rozšíření zaměření o cyklokros a dívčí a ženskou cyklistiku. Je připraven tým sportovců, kteří tvoří členskou základnu nového klubu a toto by měl být základ pro rozjezd a transformaci a také rozšíření činnosti oproti minulému stavu. Je opravdu na čem stavět, protože oba trenéři jsou kvalifikovaní a zkušení profesionálové a jádro sportovců má za sebou také řadu úspěchů na mezinárodní scéně.

Na paralympijské úrovni se v cyklistice pořádají soutěže v dráhové a silniční cyklistice. V dráhových
disciplínách soutěží sportovci na bicyklech v kategoriích C1-C5, v silničních jejich řady rozšíří i více postižení sportovci na tricyklech v kategoriích T1-T2 a také na handbike v kategoriích H1-H5. Již bylo uvedeno, že cyklistika handicapovaných spadá na vrcholové úrovni pod mezinárodní cyklistickou unii UCI. Mezinárodní závody, kterých se naši sportovci zúčastňují, jsou tak vždy v kalendáři UCI a je na nich možnost získávat body do světového žebříčku a tím také do kvalifikace na mistrovství světa a paralympijské hry. Každý rok se pořádá řada závodů Evropského poháru a také se konají cca tři závody úrovně Světového poháru, na nichž je možnost získat více bodů do světového žebříčku. Paracyklistická sezóna pak vyvrcholí na mistrovství světa na dráze v zimě a také na mistrovství světa na silnici v létě. Jednou za čtyři roky je pak absolutním vrcholem možnost účasti na letních paralympijských hrách, kde jsou na programu závody dráhové i silniční paracyklistiky.

Tento nový sportovní klub bude jistě velice zajímavým zpestřením sportovního prostředí v Dubí, protože se předpokládá po skončení všech pandemických opatření organizování náborových akcí zejména pro dubskou mládež a samozřejmě nejen mládež. Také se již v této době jedná o organizaci cyklokrosového závodu na podzim letošního roku zařazeného do série závodů TOITOI CUP, kde všechny tyto závody jsou přenášeny Českou televizí. To by bylo pro město Dubí jistě dobrou reklamou a není bez zajímavosti, že komentátorem těchto závodů je předseda klubu Zdeněk Mlynář. Asi nejzajímavějším členem klubu je mnohonásobný medailista minulých paralympiád
Roman Musil, který patří v paracyklistice mezi
historicky nejúspěšnější sportovce. V současné době, právě z důvodu práce v cyklistickém klubu, si zajišťuje
bydlení a do Dubí se stěhuje. Věříme, že klub bude dobrým reprezentantem města Dubí a rozšíří nabídku
sportovního vyžití pro obyvatele města, kteří mají zájem o cyklistiku. Bohužel v této nešťastné době není možné se setkávat, tak je nutné všechny kontakty
omezit zatím na telefonní a písemný kontakt. Pokud by kohokoliv práce, či členství v novém cyklistickém klubu
zajímalo, tak můžete napsat na adresu SCK ASTERIA DUBÍ z.s. Školní 299, Dubí – Mstišov nebo se ozvěte na telefonní kontakt Luboš Jirka – 775 980 619. Informace o klubu můžete získat také na WWW.ASTERIADUBI.CZ. Těšíme se na spolupráci.

Zdeněk Mlynář, Luboš Jirka